Ceske Noviny

|

Svaz marginálních oblastí: Nové sazby Programu rozvoje venkova nepokryjí ani inflaci

Expertní skupina ministra zemědělství dostala k dispozici nové sazby LFA a AEO zajišťující platby za ztížené přírodní podmínky a agroenvironmentální závazky přijaté nad rámec běžného hospodaření. Tyto sazby nového Programu rozvoje venkova (PRV) pro roky 2014-2020 znamenají reálný pokles příjmů zemědělců v horských a podhorských oblastech

Více zde:
Svaz marginálních oblastí: Nové sazby Programu rozvoje venkova nepokryjí ani inflaci

Zanechte odpověď